• Experience in purchasing
 • Able to communicate in English
 • Computer literacy is required

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารนำเข้า-ส่งออก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบครอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Purchasing Staff (GPO)

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • 1-3 year experience in purchasing
 • Analysis PR (Purchase Requisition) from user
 • Price comparison/Cost Breakdown analysis

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อซัพไพเออร์ คีย์ข้อมูล
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เพราะในบางครั้งต้องขับรถ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่ต่ำ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Respond in Part Purchasing
 • Cost Reduction Project
 • New graduate is welcome

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for the preparation process purchase
 • Search and contact suppliers to negotiate
 • High negotiation skill with suppliers relationship

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years’ experience in material control.
 • Bachelor's degree in related field.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบราคาจากลาน และโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • สรรหาลูกค้าใหม่ที่ส่งผลปาล์มคุณภาพดี
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป การตลาด, การจัดการ, พืชศาสตร์

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • เสนออนุมัติใบสั่งซื้อ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ

15-Jan-18

 

Applied
 • คำนวณต้นทุนสินค้าและราคาขายของบริษัท
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier

14-Jan-18

 

Applied
 • Bonus 2 mths., OT Pay, Prvd. F., Transport, OT,etc
 • Global Electronics Components Trading Company
 • Exp. in Purchasing / Import - Export

13-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 1 year of experience in purchasing
 • Can communicate in English.

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

12-Jan-18

 

Applied
 • Age is not over 35 years old
 • degree in any Engineering or related with GPA 2.75
 • Good command in Computer and English

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
 • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้กับบริษัท
 • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

12-Jan-18

 

Applied
 • 1 year's experience in purchasing, import & export
 • TOEIC scores minimum 600
 • Chinese (HSK 5 or 6)

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Make strategies, action plan and milestone
 • Control each activity base on action plan
 • 1-3 years experience in purchasing scope

10-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้ Microsoft office ได้ดี
 • กระตือรือร้น รักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล