• เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

22-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานสต๊อก เงินเดือน 12,000 -14,000
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทอยู่ใกลั MRT / รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี

21-Sep-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Diploma up in any field
 • Forklift Skill
 • In charge of Ware House field at least 3 years

21-Sep-18

 

Applied
 • ระดับปวส. และปริญญาตรีlogistic
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว มีทักษะด้านการทำงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ขยัน ใส่ใจ ชอบการประสานงาน ทนงานหนักได้

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • พนักงานคลังสินค้า

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี, อดทน, ขยัน, มีความรับผิดชอบสูง

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ความคล่องตัวในการทำงาน

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • พนักงานคลังสินค้า

18-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาสายงานช่าง
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Inventory
 • มีความสนใจงานด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป, มีความละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ )
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Material Control
 • Warehouse
 • Logistics

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปวส. และปริญญาตรีlogistic
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว มีทักษะด้านการทำงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • Female age 22-27 y
 • 0-2 y exp in Logistics, Import, Export, Warehouse
 • Good in English, New Grad are welcome

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการจัดเก็บสินค้า จัดเรียงสินค้า
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเรียงสินค้าตรงตามแผนก
 • ตรวจสอบคุณภาพ
 • โบนัสประจำปี

18-Sep-18

 

Applied
 • คลังสินค้า
 • นำเข้า-ส่งออก
 • Inventory control

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma up in any field
 • Forklift Skill
 • In charge of Ware House field at least 3 years

16-Sep-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied