• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนด
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
 • ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านเครื่องยนต์
 • มีใบผ่านการรับรองขับขี่โฟร์คลิฟท์
 • ทนต่องานหนัก

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่วนกลาง และรถรับส่งพนักงาน
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีที่พักและอาหารให้ 3 มื้อ
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความขยัน อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความขยันและอดทน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภททั่วไป 4 (ท.4)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับงานการส่งผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าแผนกจัดส่ง
 • นำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ภายในคลังที่กำหนดไว้
 • มีใบขับขี่ทั่วไปประเภท 4

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 4 และบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์อายุ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถหัวลาก
 • รายได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • มีใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.-ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีใบอนุญาตการขับรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้ดี
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีใบขับขับขี่
 • ขยัน อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีเบี้ยเลี้ยง
 • วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดิทางไปต่างจังหวัดได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ใบขับขี่ตั้งแต่ บ.2 ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี ตรงต่อเวลา
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารมาก่อน
 • ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการทำงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป สุภาพ
 • ประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุมัติขับขี่ประเภท 2
 • สามารถยกของหนักได้

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถยกของหนักได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี ตรงต่อเวลา
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขับรถให้เจ้านายมาก่อน
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ เป็นอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถไม่ต่ากว่า 1 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • OT และเบี้ยเลี้ยงประมาณ 8,000 - 10,000 บาทต่อเดือน
 • รายได้ประมาณ 17,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน
 • เบี้ยขยัน 500 บาท

11-Dec-18

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเพทฯและปริมณฑลอย่างดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น

11-Dec-18

 

Applied
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีความรับผิดชอบงานได้ดี
 • มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม และ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น

11-Dec-18

 

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายญี่ปุ่น
 • รายได้รวม 17000++
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

11-Dec-18

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 2 ปี
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น

11-Dec-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน มีความตั้งใจ
 • สามารถเข้ากะได้
 • ขับรถขนย้ายไม้และงานอื่นๆตามมอบหมาย

11-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

11-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

11-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขับรถ 2 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

11-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่ติดประวัติอาชญากรรม และ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

11-Dec-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ 1 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างดี
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

11-Dec-18

 

Applied
 • URGENTLY REQUIRED
 • รับสมัครด่วน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกดี สุภาพ
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

11-Dec-18

 

Applied

พนักงานขับรถส่งสินค้า

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณือย่าง 2 ปีขึ้นไป

11-Dec-18

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหาร โซนบางนา - กม.10 - บางกะปิ
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารจากบ้านไปที่ทำงาน
 • ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
 • เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง / Incentive

11-Dec-18

 

Applied