• มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และตรงต่อเวลา
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • มีใจบริการ และรักงานบริษัท

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย
 • มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 5 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง และ ไม่สูบบุหรี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย
 • มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 5 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง และ ไม่สูบบุหรี่

30-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขับรถผู้บริหารและงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • รู้เส้นทางทั้งใน กรุงเทพ และต่างจังหวัด

29-May-20

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร 1 - 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร (รับที่จามจุรีสแควร์ )
 • มีประสบการณ์ในการขับรถรับส่งผู้บริหาร

28-May-20

 

Applied