• วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวส, ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ทุกระบบได้อย่างชำนาญ
 • รอบรู้เส้นทางในเขต จังหวัดระยอง, ชลบุรี และกรุงเทพ

19-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30- 50
 • มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหาร มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความชำนาญในเส้นทาง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

19-Jun-18

 

Applied

Driver for Executive

Kansi

กรุงเทพมหานคร

 • ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัย
 • มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี
 • รักษาความลับอย่างเข้มงวด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคมตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ขับรถตู้ส่วนกลางรับส่งผู้บริหาร
 • สามารถนำรถกลับบ้านได้
 • ขับรถตู็

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

18-Jun-18

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 • Driver

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ. ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

15-Jun-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีที่พักอยู่พัทยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

14-Jun-18

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 45
 • รู้จักเส้นทางใน จ.ลพบุรี
 • มีความอดทน สุภาพ

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวส, ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ทุกระบบได้อย่างชำนาญ
 • รอบรู้เส้นทางในเขต จังหวัดระยอง, ชลบุรี และกรุงเทพ

14-Jun-18

 

Applied
 • รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร
 • มีทักษะ ความสามารถในการขับรถ
 • ชำนาญเส้นทางกรุงเทพ ปริมณฑล

14-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารบริษัทฯ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

12-Jun-18

 

Applied