• เพศชาย อายุ 30- 50
 • มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหาร มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความชำนาญในเส้นทาง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถให้กับผู้บริหาร 5-10 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 • มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
 • รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร
 • บำรุงดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหาร
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

22-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • ไม่มีโรคประจำตัว

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

20-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 2-3 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ดูแลความสะอาดของรถและตรวจสภาพรถอยู่เสมอ

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ
 • ขับรถรับส่งผู้บริหาร

17-Jan-18

 

Applied
 • คนขับรถ
 • พนักงานชับรถ
 • Driver

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถโดยรักษากฎระเบียบความปลอดภัย
 • มีความประพฤติและกิริยามารยาทดี
 • รักษาความลับอย่างเข้มงวด

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล