• สวัสดิการและรายได้ดี มี Incentive
 • มีสวัสดิการอาหารกลางวันในวันที่ปฏิบัติิงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied

พนักงานการเงิน

NATTAYA ACCOUNTING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี และการเงิน 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขั้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Aug-17

 

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 1- 3 years Experience in AP
 • Fluent in SAP/Express Software

16-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการเงินต่างประเทศ

16-Aug-17

 

Applied
 • Handles Full Set accounting
 • Cashflow reporting
 • Lead the annual audit process

16-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับจ่ายเงินของบริษัท
 • มีประสบการใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความก้าวหน้าและการเรียนรู็

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit analysis
 • Leasing, Banking
 • Financial

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญฃีและการเงิน
 • มีความรอบคอบ

16-Aug-17

 

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • 3-Year Experience in Finance Field

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง, อายุ 18-30 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ ได้
 • มีประสบการณ์การออก invoice, ใบกำกับภาษี

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน40 ปี / ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปี
 • เคยติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

12-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

11-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล