• เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • เดินทางออกต่างจังหวัดได้

21-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • Over 2 years experience in Trade Marketing, Sales
 • Base in Thailand and be able to work in ASEAN

21-Mar-18

 

Applied
 • การตลาด
 • งานส่งเสริมการขาย
 • ทำสื่อและประชาสัมพันธ์

20-Mar-18

 

Applied
 • project management or marketing event experiences
 • Experience with High Net Worth clients
 • Good English with good personality

16-Mar-18

 

Applied
 • Procurement Experience
 • Vendor Sourcing
 • Procurement non it

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

12-Mar-18

 

Applied
 • มีความสนใจและอยากสร้างสรรค์จัดกิจกรรม Event
 • มุมมองทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

06-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล