• กำหนดกรอบ และเป้าหมายโครงการด้านการตลาด
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify and understand data sources
 • MIS/Business Analyst/Programming Skills/SAS/SQL/BI
 • Big Data tools knowledge – R Program, Python

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ การตลาด
 • กำหนดเป้าหมายยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์จาระบี
 • จัดทำ จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการขายต่างๆ

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing,Business Management
 • Work experience, minimum 3 years, in marketing
 • Work experience in marketing, business development

21-Sep-18

 

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and execute marketing communications plan
 • Track / analyse data and performance to generate
 • Teamwork

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent command in English
 • Execute plans that support the company’s marketing
 • Able to travel both local and international

20-Sep-18

 

Applied
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years in Marketing Communications
 • Creative, detailed, and work oriented
 • Good organization and planning skills.

20-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

20-Sep-18

 

Applied
 • Male / Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 2 years of experience in marketing

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop e-Commerce platform, online marketing.
 • Work with Digital Marketing Team in HQ
 • Manage Digital/Non-Digital marketing

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • หากเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมของเล่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน

19-Sep-18

 

Applied
 • Manage & update social media
 • develop and implement a social media content plan
 • Facebook, Instagram, IG, YouTube, Website and etc.

18-Sep-18

 

Applied
 • Male / Female age 28-35 y, Industrial Product
 • 3-5 y exp in Sales & Marketing, Market Research
 • Good command of English with business level

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and create all channel sales strategic
 • Bachelor or higher in Marketing, Business Admin
 • At least 4 years in marketing or sales planning

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด หรือสาขาอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing
 • Very good command of written and spoken English
 • Ability to build, promote, and execute activities

18-Sep-18

 

Applied
 • experience in website development / online service
 • understanding of online digital platform concepts
 • Solid knowledge of website analytical tools

17-Sep-18

 

Applied
 • งานการตลาด
 • Event Marketing
 • Offline Marketing

16-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied