• กำหนดกรอบ และเป้าหมายโครงการด้านการตลาด
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years experiences in Corporate Banking
 • Make the credit recommendation for approval
 • Good English language skills

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-5 years’ experience in product develop.
 • Planning, exploring and developing new innovation.
 • Creating promotion package or campaign.

19-Jan-18

 

Applied
 • Google AdWords, Google Analytics, and Facebook Ads
 • Good command of English
 • Good knowledge in marketing statistics

19-Jan-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความสนใจและอยากสร้างสรรค์จัดกิจกรรม Event
 • มุมมองทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี / เคยประสานงานกับAdvertising
 • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age between 23-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
 • 1 year experience in Trade Marketing , Marketing o

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษและไทย
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจ Sales Drivers Programs

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร
 • วางแผนการผลิตและควบคุมดูแลการผลิตสือ
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดโครงการบ้าน/อสังหาฯ
 • สามารถทำงานวันหยุดได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์ส่วนตัว

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • Over 2 years experience in Trade Marketing, Sales
 • Base in Thailand and be able to work in ASEAN

17-Jan-18

 

Applied
 • Go to sign contract with customer in the upcountry
 • Calculate for all of finance program
 • In Hire Purchase industry over than 2 years

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

16-Jan-18

 

Applied
 • At least Bachelor‘s Degree
 • Excellent coordination skill
 • Good command of English

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing
 • business plan
 • marketing budget

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • At least 8 years experiences in cross sell mkt
 • Professional in MS Office (Tableau, SAS, SQL)

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล