• ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to advise the customers to invest
 • Asset, mutual fund, and insurance management
 • Able to coach team for investment products

18-Sep-18

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • บรรยากาศทำงานสบายๆ

16-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Having good service mind
 • Having Single License, Derivatives License

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

14-Sep-18

 

Applied
 • Investment Consultant ผู้แนะนำการลงทุน
 • Customer Relationship Management
 • Mutual fund, Private fund

14-Sep-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analytical skills
 • Investment planning skills
 • Advanced Degree (MA, MBA)

11-Sep-18

 

Applied