• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • จบการศึกษาสาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

21-Oct-19

 

Applied
  • 2-3 years working experience
  • understanding engineering tools
  • work in shift pattern

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่