• ประสบการณ์ในการฝึกอบบรมและออกแบบหลักสูตร
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • เข้าใจระบบการพัมนาการเรียนรู้ 70:20:10

11-Dec-18

 

Applied
 • Training
 • Development
 • Performance Improvement

10-Dec-18

 

Applied
 • Learning and Development
 • Good command of written and spoken English
 • Training

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum 1-year experience as a trainer
 • excellent English communication skills
 • open to international candidates

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่