• ปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง HR Management
  • บริหารและจัดการระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
  • 3-5 ปี ในเรื่องเกี่ยวกับ Learning & Development

19-Jan-18

 

Applied
  • Engineering background
  • Good command of English
  • Learning Management System

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล