• มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
 • สามารถเติบโตพัฒนารับความเปลี่ยนแปลง

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple
 • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer support specialist call center, shit work
 • Financial services, training granted
 • Thai, English, customer orientation

18-Jun-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Assistant
 • Fresh Graduate
 • Great Learning Opportunity

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Specialist

Cook Medical

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Device Company
 • Challenging Opporutnity
 • Attractive Package

11-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Customer Service Specialist

Cook Medical

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Device Company
 • Challenging Opporutnity
 • Attractive Package

07-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied