• มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ในด้านการผลิตอาหาร

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Assurance Specialist

Mondelez International ( Thailand ) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • QA, Quality Assurance, Specialist, Food Science
 • Chemistry, Microbiology, Food Technology, ISO
 • QCMS, HACCP, statistical process control, lab

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National ONLY
 • Knowledge of JAVA, JavaScript,
 • 1+ year experience

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Minimum of 3 years' experience
 • Prior experiences in Auto Insurance

17-Sep-18

 

Applied
 • 5-10 yrs experience in QAD, MFG/Pro is a must.
 • Good communication in english, written & spoken.
 • Knowledgeable in QAD all module.

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านสาขาในธุรกิจธนาคาร
 • หากมี IC License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Sep-18

 

Applied
 • Good understanding of ME and software interfaces
 • Effective English communication skills
 • Engineering, procurement, construction life cycles

14-Sep-18

 

Applied