• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 6 ปี
 • คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน

11-Dec-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, 30 to 35 years old
 • 3 years’ work experience in accounting
 • BTS Ari station, good English communication

11-Dec-18

 

Applied
 • Experience with SAP
 • Must have excellent Excel skills
 • Ability to work both independently and effectively

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานบัญชีของ ReadyPlanet Asia
 • ทำงบการเงินรวม, วิเคราะห์งบ, อัพเดทมาตรฐานบัญชี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

10-Dec-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 6 years working experience
 • Control and audit payment documents
 • Salary 35k or above

10-Dec-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บันทึกตั้งหนี้ และจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่น
 • ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

10-Dec-18

 

Applied
 • CPA license is a MUST
 • Oversee accounting daily operations
 • Improve systems and procedures

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Tax
 • Regulatory & Analysis
 • Tax Rules Regulation

06-Dec-18

 

Applied