• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความเข้าใจเรื่อง ภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปิดงบได้ สามารถรับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Renowned retail & real estate conglomerate
 • Senior leadership opportunity
 • Dynamic working environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance and budget management
 • Engineering project management
 • knowledge of GMP HACCP

20-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Art Director

PRTR

ห้วยขวาง

 • 4+ Years as a Senior Art Director
 • Creative Thinking, Design, or Production
 • Good Command of English

18-May-19

 

Applied
 • Creative Art Director/Senior Art Director
 • 3-5 years working experience in advertising agency
 • Good skills in design software

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Manage research & development division
 • Oversee complex research projects
 • Minimum 10 years of experience in R&D

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year of experience in residential
 • Bachelors or Master’s degree in Marketing
 • Professional chartered marketer

17-May-19

 

Applied
 • Production Plan,Supply Chain Management, Planning
 • Warehouse Management, Inventory Control, MT, TT
 • Production Management, Factory Management, Export

17-May-19

 

Applied
 • 10+ years of experience from advertising agency
 • Excellent English, Strong Digital knowledge
 • Work well under high pressure

17-May-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Art Director, Graphic Designer
 • Advertising Agency
 • Good command of English

17-May-19

 

Applied
 • Credit risk models
 • client engagement project management
 • Data Science

15-May-19

 

Applied