• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือด้านการตลาด
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการบุคลากร
 • มีทัศนคติเชิงบวก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify gaps and areas for improvement
 • Develop new processes
 • Implement the agreed solutions

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher Degree in Finance & Accounting
 • Minimum 10 years of Hotel Asset Management
 • Easy Access: BTS Asoke or MRT Sukhumvit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Branch Management
 • Sale & Marketing Management
 • Lead team

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุก

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Employee Relations
 • Human Resources
 • Labor Laws

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree from top university min GPA 3.0
 • 1 - 4 years working experience
 • Expert in financial modeling and valuation skills

17-Oct-19

 

Applied
 • 7+ Exp as a Senior Art Director/Agency/Corporate
 • Strong Creative Vision
 • Good Command of English

16-Oct-19

 

Applied