• สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 12 ปี ในด้านบัญชี
 • อายุ 35-45 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Advertising Agency
 • Account Director
 • Customer Maangement

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cyber Security
 • Team Management
 • Key Account Director

26-Feb-20

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • At least 15 years in Accounting job
 • Prefer background in Insurance or Audit firm
 • Acknowledge the new accounting standard

24-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Group Account Director
 • Account Director
 • Account Management

24-Feb-20

 

Applied
 • Global company
 • Key account Management
 • Strategic Planning

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 22 – 35 years
 • Bachelor or Master degree in Advertising
 • 1-3 years’ experience for Account Executive

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี

17-Feb-20

 

Applied
 • Cloud Sales Manager/Director
 • Generate leads, design Cloud solutions
 • 5+ Years Experience in selling Cloud services

17-Feb-20

 

Applied
 • Associate Account Director
 • Account Director
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า

17-Feb-20

 

Applied
 • Consulting sales for OFSAA products
 • Banking and financial industries experience
 • Risk Management, Financial Crime, Compliance mgt

10-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied