• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานด้านวางแผนการผลิต
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge: SQL/ MS.Access/MySQL
 • Visual studio for VB.net / C# is preferred
 • Bachelor Degree in Engineering or IT

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields, Excel skill
 • Production Control, Planning, 3-6 yrs working exp
 • English, work under pressure, High responsibility

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 Yrs Experience in Logistics and planning skill
 • MFGPRO systems knowledge would be advantage.
 • Very Good in English communication.

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Logistic.
 • Minimum 5 years’ experience in Logistic & PPC.
 • Knowledge in ERP & MRP.

16-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Planning
 • Inventory Management
 • Supply Chain Planning

16-Oct-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in logistics
 • Expansive knowledge of scheduling methods
 • Knowledge of MRP using ERP systems or QAD.

16-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว, มีความกระตือรือร้น, มีความขยัน

16-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

16-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS/BA degree in logistic or related field.
 • 1-2 year experience.
 • SAP.

14-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

14-Oct-17

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

13-Oct-17

 

Applied
 • 2 years working experience in automotive
 • Experienced in planning, SCM task and Systematic
 • Good knowledge in MS-Office tools

12-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting production scheduling, including master
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 5 years of work experience

11-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Production Planner

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Production Planning
 • Delivery Finish Goods
 • Control Production based on forecast

11-Oct-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง มีความขยัน กระตือรือร้นและอดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการผลิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

10-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล