• ปริญญาตรีไม่จากัดสาขา / ปริญญาโทไม่จากัดสาขา
 • ประสบการณ์เป็นเลขาผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • บุคลิกภาพดี / มีความละเอียดรอบคอบ

07-Dec-18

 

Applied
 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Engineering Construction
 • Mass Transportation

07-Dec-18

 

Applied
 • Manage and maintain daily schedule and appointment
 • Manage the travel itinerary
 • Perform other tasks as assigned

06-Dec-18

 

Applied
 • Manage all the Director’s personal subjects
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเลขานุการ, การบริหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี TOEIC 600
 • ปริญญาตรีทุุกสาขา

03-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่