• จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 • ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • More than 3 years of experience
 • Having knowledge of SEC/SET rules

25-Sep-17

 

Applied
 • Preparing documents for Board of Directors
 • Possess basic knowledge of Listed Companies
 • 2 years of experience in corporate secretary

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Law
 • Fluent command of English with TOEIC 800 up
 • 3-5 years experience in Listed Company

25-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

24-Sep-17

 

Applied

ASSISTANT COMPANY SECRETARY

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Thai nationality and female aged 35-40 years old
 • Bachelor’s Degree in Law, Management, Economics
 • 5 years plus experience as a secretary

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company Secretary
 • Business Law
 • Coporate Secretary

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any field
 • 3 years experience
 • attention to detail, trustworthy

18-Sep-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล