• เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • มีประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ, การบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์

18-Aug-19

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-19

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดและงานขาย
 • สามารถทำสื่อ Online ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years with accounting field
 • CPA will be an advantage
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • 8 ปีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

13-Aug-19

 

Applied
 • Luxury Condominiums or Architecture Firms
 • real estate project development
 • property development

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with regulators:BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Update new principles and regulation changes
 • Provide advice, training compliance knowledge

13-Aug-19

 

Applied
 • Asset Management
 • Product Development
 • Assistant Vice President

13-Aug-19

 

Applied
 • Personal Assistant to VP
 • 1 years of experience in merchandising
 • Good analytical &logical thinking

12-Aug-19

 

Applied
 • Data Scientist, Python, Machine Learning, AI
 • Data Modeling, Deep learning,Oracle SQL
 • Business Modeling, coding languages

12-Aug-19

 

Applied