• มีประสบการณ์ในงานด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 3ปี
 • จัดการตารางการทำงานของ VP
 • วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและประสานงานกับหน่วยงาน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประการณ์ในงานด้านการขายและการตลาดในด้านการประสาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Business Partner
 • Multi Tasking
 • HR Admin

07-Dec-18

 

Applied
 • Corporate strategy, Economics trend
 • Market trend, Banking trend
 • Strategies

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in finance, banking
 • Sourcing for project loan and project finance

06-Dec-18

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 5-10 years’ experience working
 • Strongly knowledge of IFRS / Thai GAAP

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in Merger and Acquisition (M&A)
 • 4-6 years experience in IPO/IB
 • Strong communication in English is a must

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานขาย 10 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำและมีหลักการบริหารงานที่ดีเยี่ยม
 • เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักวางแผนที่ดีเยี่ยม

05-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 10 years experience in shopping center
 • Strong achievement driven and customer service

05-Dec-18

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance
 • 1-3 years' working experience
 • Able to execute various IB transactions

05-Dec-18

 

Applied
 • Data Scientist, Python, Machine Learning, AI
 • Data Modeling, Deep learning,Oracle SQL
 • Business Modeling, coding languages

04-Dec-18

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • เติบโต ก้าวหน้าในอาชีพ
 • เป็นโอกาสในการได้ทำสิ่งใหม่ๆ ท้าทาย

04-Dec-18

 

Applied
 • Personal Assistant to VP
 • At least 2 years of experience in merchandising
 • Good analytical &logical thinking

04-Dec-18

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Life Insurance Business
 • Manager to AVP

04-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MBA or CPA certification is a plus;
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Accounting

04-Dec-18

 

Applied
 • 10 years sales and marketing experience
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Good command of English

04-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Laws
 • 5 years' experience in business management
 • Good communication skills and ability

04-Dec-18

 

Applied
 • credit risk management, Advance Excel
 • finance, banking, unsecured consumer finance
 • risk management, policy and process

03-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Actuarial Science
 • Specialize in the product management
 • Solid working experience in Life Insurance

03-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 years up
 • Bachelor or master degree in accounting
 • 2 years in investment banking

01-Dec-18

 

Applied
 • trade operations and settlements for derivatives
 • debt securities,repo,FX,IRS,Options, derivatives
 • Good English communications skill & client service

28-Nov-18

 

Applied