• ็Hotel by Major Development Public Company
 • At least 2 years' experience in HR in Hotel
 • Working Location : โรงแรม ที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล
 • ็HR Coordinator
 • Payroll

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การสรรหาคัดเลือกและการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์การสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส.
 • ช่วยงานต่าง ๆ เบื้องต้นของฝ่ายบุคคล
 • สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage visa, teaching license and work permit
 • Produce reports for social security and tax office
 • Manage the medical claims for staff

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล
 • ริหารโครงสร้างค่าตอบแทน
 • งานพัฒนาบุคลากร

18-Nov-17

 

Applied
 • ­Minimum 3 years work experience
 • Bachelor’s degree in any field
 • Good communication in English

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related fields
 • Min. 5 years experience
 • Good command in English

17-Nov-17

 

Applied
 • At least 5 years of working experience in HR
 • Good command of English
 • Good analytical and problem solving skills

17-Nov-17

 

Applied
 • Experienced in the HRM Function
 • Welfare , General Affair, Employee Relation
 • Strong in Managerial & leadership skills

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in HR
 • At least 5 years of experience in HR development
 • Good command of English.

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years working in HR generalist and operations.
 • Experienced in retail or service industry.
 • Payroll and Com&Ben knowledge is a plus.

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 7 - 10 years’ experience in HR
 • Good English language skills

17-Nov-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in training & development
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management
 • Male or female, age between 25 - 30 years old

17-Nov-17

 

Applied
 • university degree in human resources management
 • demonstrable relevant experience in human resource
 • Thai Nationals with a good command of English

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experiences in Recruitment
 • End-to-end Recruitment Function
 • Fluently writing and speaking in Thai and English

16-Nov-17

 

Applied
 • ช่วยกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
 • ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
 • วางระบบบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ

16-Nov-17

 

Applied
 • Recruitment & Selection
 • Compensation & Benefit
 • Training , Employee Relationship

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารและพัฒนางานบุคคล
 • Human Resource, Training
 • Assist. HR manager

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai,Male or Female,age 28-35 years old
 • 3-5 years exp. in General HR, Recruitment, Payroll
 • Good command in English

15-Nov-17

 

Applied
 • Generalist or do all HRM tasks with manufacturing
 • Strength in in leadership , Interpersonal
 • Experience in Agriculture of Food business is pref

15-Nov-17

 

Applied
 • Identify training and development needs
 • Provides inputs to the Training Strategy
 • Prepares training manuals and training

15-Nov-17

 

Applied
 • Planning and Talent Management
 • JLPT N2 is a must
 • Strong communication skill & conceptual thinking

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in a related field
 • 7-10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics
 • Freight Forwarding business
 • Labor rules and regulations

15-Nov-17

 

Applied
 • บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำ KPI
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Nov-17

 

Applied
 • HR Assistant Manager
 • HR Assistant Manager
 • HR Assistant Manager

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years of experience
 • Meal Allowance
 • BONUS (twice yearly, 5.5 months in 2015, 6 months

15-Nov-17

 

Applied
 • HR Supervisor/Assistant Manager
 • HR Oprations, focus on recruitment
 • 10 years' experience in HR Oprations & Recruitment

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full loop of HR, Training, ER
 • HR in Manufacturing
 • Chonburi - Rayong

15-Nov-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Thai Female 28-40 years ,Bachelor in related field
 • JLPT N2- N1, Up to 50K, Japanese Trading
 • BTS Sukhumvit,HR&Admin,Assistant Manager,Manager

14-Nov-17

 

Applied
 • Setting up the HR management system
 • Experience in HRIS or data analysis
 • 5 years of experience in human resources

14-Nov-17

 

Applied
 • Thai or Korean Nationality
 • Good command of English, Korean, and Thai
 • Regional and Representative Office, Steel Company

14-Nov-17

 

Applied

Assistant Human Resources Manager

TMS TALENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national only
 • Strong English skills
 • Minimum 5 years experience in management level

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 4 years’ experience in an HR function.
 • Good MS office and Excel.
 • Supporting all HR tasks for the HR Manager.

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource
 • 4-7 yrs experience in Admin/H.R. in Japanese compa
 • JLPT N2

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR administration, work with cross functional team
 • good interpersonal, communication&problem solving
 • Excellent Ability to use Excel, Micro Pivot, etc.

14-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์งานบุคคล 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ โปรแกรม B-plus จะพิจารณาพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied

HR Assistant Manager

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • work every other Saturday. (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acts as a single point of the contact
 • Builds strong business relationship
 • Manage exit processes for staff,carrying out exit

14-Nov-17

 

Applied

Asst. HR Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการ จัดการ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลจัดสรรงาน / ประเมินการทำงาน ของพนักงาน

13-Nov-17

 

Applied
 • Payroll Operations, HRIS implementation, Welfare
 • Good opportunity to join HR Improvement program
 • Good working atmosphere and great teamwork

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2- 5 years’ experience in a related field
 • Preferably fluent in English
 • Managing matters related with HR

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise overall administrative
 • Manage and monitor all HR functions
 • Planning and developing HR policies

13-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ HR จากร้านอาหาร (Restaurant)
 • คล่องแคล่ว อัธยาศัยดี มองโลกในแง่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cooperation
 • Diversity
 • Trust

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle overall HR Sections in recruitment
 • Handle organization development and training
 • Bachelor's Degree in Logistics

13-Nov-17

 

Applied
 • Oversee all HR and Admin
 • Good command of spoken and written English
 • Thai nationality only

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล