• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • หัวหน้างานทรัพยากรกรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organization Development
 • Core value and Culture
 • Competency Development

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Compensation & Benefits and Employee Relations
 • Human Resources
 • Bachelor or Master degree

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • อัธยาสัยดี มี ServiceMind มีความคิดสร้างสรรค์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7 yrs., in administrative, HR & GA functions
 • High-leveled skills in recruitment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Minimum of a Degree
 • 3 – 5 years of relevant experience
 • Self-motivated, well-organised

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and handle all HR process
 • Assists with the development of Human Resources
 • Manage the recruitment and selection processes

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for all activities such as Friday club
 • Responsible for benefit & welfare programs
 • Bachelor Degree in Human Resource Management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Excellent written English and speaking
 • ISO 9001/9002 or ISO/IEC 17025

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • fashion industry
 • good environment
 • สวัสดิการดี

24-Sep-18

 

Applied

Asst. HR manager Organization Development (OD)

Standard Can Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Development HR
 • Asst. HR manager
 • HR manager

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Talent Acquisition
 • Human Resources Management
 • Organization Development

24-Sep-18

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Human resource
 • Conduct an orientation/on boarding to new staff
 • Support HR Manager in all HR’s activities

24-Sep-18

 

Applied
 • HR Assistant Manager
 • HR & Admin Asst. Mgr.
 • Assistant HR & Admin Manager

24-Sep-18

 

Applied
 • 3 - 5 years of experiences in HR / admin
 • Good in English and MS office
 • Visa/ Work permit/ Flight Booking

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Human Resources
 • 5 years of experience in HR and GA
 • Good command of English and MS Office

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี หรือ ป. โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี
 • จัดดำเนินการตามแผนฝึกอบรม

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related fields
 • Have knowledge of SAP program
 • Good command of English and computer proficiency

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or any related field
 • Good command of English
 • Work experience, minimum 8 years

24-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in business admin
 • 3-4 years of experience in HR&Administration field
 • Experience in Payroll, Benefit& Welfare

24-Sep-18

 

Applied
 • Assistant HR Manager
 • HR Manager
 • Human Resources Manager

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าแผนกบุคคล/ผู้ช่วยแผนก
 • มีประสบการณ์งานผลิตเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ ผู้ช่วยแผนกบุคคล

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญาตรี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in HR , Business Admin
 • At least 5 years experience in HR, Admin
 • Proactive, High Accountabilities

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager (Foreign Nationals only)

Abatek (Asia) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 5 years experience
 • knowledge in thai labor laws
 • excellent communication skills

21-Sep-18

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR generalist
 • HR Business Partner

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Energy
 • Power Plan
 • Civil Engineering

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years’ experiences in HRM & HRD
 • Good command in English.
 • Available to work every Saturday

21-Sep-18

 

Applied
 • Provides internal communication channels
 • Bachelor or higher degree in Arts (Major English)
 • Provides & promotes activities

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management
 • Organisational Development
 • Recruitment

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • developt & integrate HR program, associate project
 • training & staff development, performance
 • communication among management and staffs

20-Sep-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Master's Degree in Organization Development
 • 5-10 years of HROD experience
 • Automotive, Packaging, Manufacturing Business

20-Sep-18

 

Applied
 • Concentrate on recruitment & education
 • Recruitment and people development
 • Responsible for daily administrative

20-Sep-18

 

Applied
 • At least 5-year experience in HRD functions
 • Excellent presentation, facilitation
 • Set up and develop the competency development

20-Sep-18

 

Applied
 • Provide HR support to direct to consumer functions
 • Experience in HR Management & Administration
 • Payroll, Training, CSR, Appraisal, Welfare

20-Sep-18

 

Applied
 • experience in the human resources
 • Assisting in Managing Recruitment and Hiring
 • Educating Employee Benefits

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HRM
 • >10 years relevant experiences in HR practices
 • Able to drive a car and also have a license.

20-Sep-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในระดับผู้จัดการ

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • HRIS system
 • Employee administration

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven track record of success in HROD
 • Excellent English skills and strong HR fundamental
 • Adaptable, work within a dynamic work environment

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in compensation and benefits
 • Experience with the SAP program is a must.
 • Good command of English.

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6-8 years experience in HR Training
 • Strong influence, negotiation and facilitator skil
 • Able to work at Amata Nakorn Chonburi

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant HRD Manager
 • Training & Development
 • Minimum of 7 years experiences

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 7 years’ experience in administrative
 • Good command in English

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and Implementing effective HR Management
 • Controlling General affairs functions
 • Development and control policy

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Payroll & training
 • Record payroll with large manufacturing company
 • Good command of English

19-Sep-18

 

Applied
 • HR Business Partner
 • Multi Tasking
 • Systems Thinking

19-Sep-18

 

Applied
 • Work Location : Sirinrat or Lardkrabang
 • HR Assistant Manager
 • Looking for hight potential partners to join

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Only, Age 38 years old over
 • 5 - 10 years in HRM, Admin roles
 • Good command of English

19-Sep-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3-5 year of experiences in HR
 • Good command of both written and oral English

19-Sep-18

 

Applied