• ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ออกใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้
 • สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อออก งบรายเดือน

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจหลักการบัญชี ซื่อสัตย์ มีความเป็นระเบียบ
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์
 • มีรถส่วนตัวมาทำงาน เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์

02-Jun-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • monthly reports, quarterly and year-end Statutory
 • Oversee the timely closing of accounting monthly
 • cost of manufacturing and all expenses to all othe

02-Jun-20

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่