• Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop a CRM system
 • Experience in Client Service in Real Estate
 • Dynamic working with various parties

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A member of the Swift Logistics Group Malaysia
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • A platform to learn, create and establish yourself

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริการลูกค้า งานตรวจห้อง และงานโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อของลูกค้า (Pre-approved)
 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

17-Jan-18

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ความท้าทายในการเรียนรู้
 • องค์กรที่มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • บทบาทนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Call Center
 • Customer Service and Telesale
 • Insurance experience

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Customer Service
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

09-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล