• วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผนและบริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 • วางแผนและบริหารงานบริหารสัมพันธ์ลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing the annual marketing plan
 • Planning and controlling the company’s marketing
 • Implementing Communications Plans to Increase

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Brand Image
 • Marketing Communications
 • Excellent Communications

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national only
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Strong experience in talent management

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure effective management within the marketing
 • Contributing to & developing the company marketing
 • Maintain accurate, up-to-date and neat records

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่

15-Aug-17

 

Applied
 • Responsible for tasks of marketing communication.
 • Translate and rewrite content to match individual.
 • Have an experience in digital and communication .

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล