• ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่ > 3 ปี (ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี)

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์ การตลาด การจัดการ ฯลฯ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ

30 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of proven experience as assistant director
 • Provide full administrative support to the MD
 • Manage a centralize system (ISO,Lean,SAP,IA,DMS)

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Finance
 • Consolidation
 • Accounting

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • diploma or bachelor's degree/ no experience is ok
 • salary starting from 16k and up
 • newly opened school with upcoming expansion

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Work closely with MD and senior managerial
 • Be able to travel abroad if needed.
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assistant Managing Director
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้บริหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Administration
 • Develop telesales strategy,
 • lead and manage Telemarketing operations

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชีการเงิน 10ปี
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good people skills, charm, tactfulness, diplomacy
 • Good translation & interpretation skills
 • Assist and support the Co-Managing Partner; Direct

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Must have 4-5 years’ experience in similar role
 • Responsible for yearly budgets, contracting
 • Must be able to travel

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years working experience as secretary
 • Excellent command of spoken and written English
 • Pleasant personality, well organized with good com

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degreein Human Resources Management, Psyc
 • 10+ of experience and knowledge in the HR Manageme
 • Skilled in areas of Core HR, Payroll, Benefits, Ad

15-Jan-18

 

Applied

Assistant Managing Director

TANASOFT CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 • วันหยุดประจำปี / ประกันสังคม
 • เงินเดือน 25,000-50,000

14-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันทำงาน ไม่ท้อถอย
 • มีความสนใจในเรื่องความงาม และผลิตภัณฑ์ความงาม
 • สนใจในเรื่อง Social Media รุ้วิธีใช้ Excel ได้ดี

13-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good planning skill
 • Minimum 5 years strong experiences in construction
 • Good interpersonal skill

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัย
 • กำหนดนโยบาย และแผนงานของฝ่ายพิจารณารับประกันภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านการพิจารณารับประกันภัย

12-Jan-18

 

Applied
 • •Thai National
 • •Some experience in customer service or admin work
 • •Good English and computer skills

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12-Jan-18

 

Applied
 • บริหารงานประจำวันด้านการเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน
 • วิเคราะห์และรายงานความเสี่ี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 28-35 years old.
 • Thai nationality
 • Master degree in Accounting , Finance

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Consolidation
 • Accounting

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • การวางแผนการตลาดและงานขายในโครงการ
 • สนับสนุนข้อมูลฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรมการขาย

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น
 • มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

12-Jan-18

 

Applied
 • Excellent command of English
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Excellent organizational skills

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English
 • Experience in supporting senior executives
 • High degree of organisational and planning skills

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Communication Art
 • Excellent in both written & spoken English
 • Computer skills - MS Office, Excel, Power point

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง / เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Secretary,Administrator,Office Secretary
 • Office Administrator,Internship,Trainee
 • Assistant to Director,Personal Assistant

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in the same position
 • Makes appointment and Organizes meeting
 • rites letters and reports as assigned

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

10-Jan-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in High Rise & Low Rise.
 • Experience 10 years up in real estate
 • Strong leadership skills.

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 yrs to manage project software develop
 • Experience in manage software development teams
 • Experience in developing B2B e-Commerce system

10-Jan-18

 

Applied
 • Strong English Speaking Skills
 • Organized, Can Do attitude, Good Problem solving
 • Car and Drivers license, flexible hours

08-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

08-Jan-18

 

Applied
 • Scheduling appointment, meeting arrangement, etc.
 • Bachelor's Degree in any related field
 • At least 3 years’ experience in secretarial work

08-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretarial services: scheduling appointment
 • Proceed & follow up payment of all invoices
 • Bachelor's Degree in any related field

01-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีใบอนุญาต ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (Single License)
 • มีประสบการณ์ งานด้าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

31-Dec-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล