• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Production Asst. Manager

J.S.Technical Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male/Female, Age: 28-35
 • Exp.in Production, QC or Planning in Electronics
 • Strong leadership skills, Management skills

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถตัดสินใจแทนได้
 • ประสานงานอื่นๆของบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support Financial Controller & Country Manager
 • To coordinate and prepare documents and/or report
 • To prepare and update of Financial analysis report

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TAX & Treasury
 • 5 years working experience in Account management
 • Experience in US GAAP / TH GAAP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

ASSISTANT MANAGER - SOURCING ENGINEER

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experience with NEMA standard or EN standard
 • Knowledge of ISO and international quality system
 • Can work under pressure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production & material planning of a manufacturing
 • Understanding in MRP and supply chain systems
 • Background in the food industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีบริหาร อย่างน้อย 5 ปี ขึ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีความสามารถ รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of experience in QA
 • Knowledge of quality system, GMP/GDP. ISO9001
 • Able to work at RAMA III

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or master Degree
 • 8 – 10 years’ experience
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้
 • มีประสบการณ์ในสายวัสดุงานก่อสร้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ชาย หญิง อายุ 35 -45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female ,age not over 45 years old
 • 5-8 years’ exp in Tax, VAT,Transfer pricing
 • Good in English/ @ BTS Ploenchit

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Production
 • operation
 • Manager

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast growing company
 • Work at headquarter new office
 • Authorized importer car and distributor company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • investment
 • investment analyst
 • CFA

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป , เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8-10 ปี ด้านควบคุมคุณภาพ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน พูด เขียน ระดับ ปานกลาง-ดีมาก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Female, Age between 30- 38 years old
 • 3 years+ in logistic and warehouse management
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Control of Imported/Local sourced Parts logistics
 • Bachelor degree or Master degree in any fields
 • More than 3 years’ experience in Logistics

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Japanese
 • At least 5-10 years of working experience
 • Annual BONUS (in Dec)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • Experience 5 years
 • Salary plus other allowance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age over 36 with sales experienced
 • Able to work at Chiang Mai Branch
 • Have driving licensed / Work on Sat 09.00-12.00

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • marketing
 • product
 • trade marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree of Electrical Engineering
 • Experience in Project Management
 • Experience in Operation Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze business’s needs
 • Identify necessary HR interventions
 • Employee champion to improve morale and engagement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tactical and strategic sourcing
 • Familiar with Indirect Materials
 • Develop end to end sourcing strategic

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in manufacturing accounting
 • Degree or higher in Accounting
 • Male/ Female, Age 25 years up

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master 's degree in related field
 • At lease 10 years experience in Automotive
 • Having good knowledge in ISO/IATF16949, ISO14001

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Present products & services to customers
 • Search for potential strategic partners
 • Forecast & Develop Channel Plan and Strategy

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in IE., Mechanical
 • 5 years’ experience in automotive
 • Male/ Female, age 30 years up

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Assistant
 • Accounting
 • CPA

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead overall Planning & Budgeting
 • Facilitate Sales and Operation Planning
 • Liaise with parties across organization

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in management of warehouse operations
 • General knowledge of storeroom/warehouse
 • Identify and schedule training for warehouse

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work experience in accounting for minimum 5 years
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • construction supervision
 • administration building contractor
 • High Rise Condominium

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male : Age 35 - 40 years old.
 • Bachelor's Degree or Master
 • 10 years experienced

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Experience in insurance business more than 5 years
 • 10 years experience in IT related experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • one of the world’s leading renewable companies
 • 5 years of solar energy experience
 • Fluent in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experiences in Marketing communications field
 • Good command of English
 • Plan and promote brand communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing
 • 5-7 years experiences in property & real estate
 • Personable, presentable and articulate

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant HR Manager
 • 7 years of relevant experience
 • spoken and written English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for manage accounting section
 • 3 years of cost accounting experience
 • Make reports to Japanese director

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal audit
 • Accounting
 • assistant manager

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in manufactory companies 3 years u
 • Have Japanese language proficiency
 • Good coordinating between Thai and Japanese

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Marketing Manager
 • Responsible for managing overall marketing
 • Analyze and track the movement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage budget, manpower, short & long term
 • Set section KPI and drive team to achieve
 • Computer Skill Proficiency in MS Office 2010

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5-7 years experiences in accounting
 • Good command of English communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล