• มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุง Utilityเครื่องจักร ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านการดูแล Boiler
 • สามารถดูแลทีมให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดงบได้

22-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย-หญิง อายุ35-40 ปี
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี Sap Business one / Word / Excel

21-Sep-17

 

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

21-Sep-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Sep-17

 

Applied
 • Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachlor degree in Environmental Science
 • 5 years of Safety / Environment experiences
 • Good Command in English

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male Age 35 - 42 years old
 • Bachelor Degree in Accounting fields
 • Experience in Accountnig costing at least 5 years

20-Sep-17

 

Applied
 • Must have experience for office leasing.
 • Very good English communication.
 • Computer literate in MS Office, Word, Excel, PPT.

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Assistant Manager
 • safety, environment & security
 • Monitor risk of asset

19-Sep-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

19-Sep-17

 

Applied
 • completed knowledge of the hotel product
 • anticipate guest needs and handle guest inquiries
 • Ability to manage and excellent to organized

19-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต การวางแผนงาน
 • งานบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป
 • เทคโนโลยีการผลิต

19-Sep-17

 

Applied
 • วางกลยุทธ์การพัฒนา Brand ตามวิศัยทัศน์องค์กร
 • ประสบการณ์ 3– 7 ปี ด้านสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการด้านสื่อสารองค์กรแบบ B2B

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transportation Management
 • At least 3 years experience
 • Proficient in computer literacy

18-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ถึง 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

18-Sep-17

 

Applied
 • Experienced in Purchasing
 • Develop and implement a Purchasing Strategies
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายูไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี หรื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female : AGE 25-35 with 3-5 Years experiences
 • Fluent Spoken English with TOEIC MIN 650
 • Good personality, work independently

11-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล