• อยู่ใกล้ bts สยามใช้เวลาเดินไม่ถึง 5 นาที
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

29-May-20

 

Applied
 • Financial Assistant Manager
 • Manage fund source and cash flow forecasts
 • Negotiate for lowest interest rate on bank loan

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years Accounting & Finance experience
 • Check PV, AP, AR, AV voucher.

29-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

28-May-20

 

Applied
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน / แบบจำลองทางการเงิน
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงิน สินเชื่อ วาณิชธนกิจ และบัญชี

25-May-20

 

Applied