• มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (Publicly Accountable Entities-PAEs)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

25-May-20

 

Applied
 • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน / แบบจำลองทางการเงิน
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงิน สินเชื่อ วาณิชธนกิจ และบัญชี

25-May-20

 

Applied
 • อยู่ใกล้ bts สยามใช้เวลาเดินไม่ถึง 5 นาที
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

22-May-20

 

Applied
 • Financial Assistant Manager
 • Manage fund source and cash flow forecasts
 • Negotiate for lowest interest rate on bank loan

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years Accounting & Finance experience
 • Check PV, AP, AR, AV voucher.

22-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

21-May-20

 

Applied
 • Good command of English language.
 • 3 years working experience in Accounting.
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any related fil

19-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Reporting, Finance Reporting, IFRS
 • FP&A, Financial Controller, FC, Planning, Analysis
 • Pay and Loss, P&L, Cash flow, Financial Analyst

13-May-20

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Conduct Feasibility Study of New Product
 • Monitor Budget Sales and identify GAP
 • Support Financial Projects

12-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied