• บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท(ร้านแมกซ์มาร์ท)
  • บริหารงานต่างๆภายในร้านแมกมาร์ท
  • บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง

13-Dec-18

 

Applied
  • Branch Service, QA Service
  • Service Management
  • Service Improvement

12-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่