• วางแผนงาน บริหารงาน ติดตามประเมิลผลการปฏิบัติงาน
 • บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของสาขา
 • มีภาวะเป็นผู้นำ บริหารงาน บริหารคน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Store Manager
 • Management skill
 • Excellent written and verbal skills, both in Thai

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี

14-Jun-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน
 • เบี้ยขยันประจำเดือน

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวัน
 • เบี้ยขยันประจำเดือน

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย(Target)ในแต่ละเดือน
 • แนะนำสินค้าและเสนอPromotionใหม่ๆให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย(Target)ในแต่ละเดือน
 • แนะนำสินค้าและเสนอPromotionใหม่ๆให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied