• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสื่อสาร การตลาด
  • ประสบการณ์ด้านงานสื่อสาร/ การบริหารแบรนด์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Develop and administer corporate communication
  • Assist in the development of CSR Initiatives
  • Assist in the development of Media Relations

19-Jan-18

 

Applied
  • PR Marketing
  • PR and Advertising
  • Luxury product

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล