• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

22-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Contact Center
 • วางแผนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการ
 • บริหารการตรวจสอบคุณภาพบริการของ Contact Center

20-Jun-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

20-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา การจัดการอุตสาหกรรม
 • โบนัสประจำปี ศึกษาดูวงานที่ประเทศอิตาลี่
 • สนใจโืทร 089 2938297

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5-7 years’ experience
 • Workable knowledge in regulatory affairs

19-Jun-18

 

Applied
 • B.A. or M.A. in Science, Industrial, Mechanical
 • 5 years experience in Quality Assurance
 • Good command of English, MS Office

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Traveling for working in Asia and Pacific Regional
 • Automotive technical knowledge would be advantage
 • Good salary and remuneration package

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide advice in Compliance Quality & Risk
 • 5-10 years of professional services experience
 • Excellent command in Thai & English

17-Jun-18

 

Applied