• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 36 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Build new and maintaining existing FI business
  • Comply with ISDA, GMRA, and other agreements
  • Provide the advice based on analysis

01-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่