• To support Financial Controller & Country Manager
 • To coordinate and prepare documents and/or report
 • To prepare and update of Financial analysis report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Assistant
 • Accounting
 • CPA

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 5 years of working experience
 • Good command of the English language

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 -10 years works experienced in Credit control
 • Credit analysis & Credit management skills
 • Work experienced in Food or FMCG ndustry

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree to Master
 • 10 years or more than or more years of experience
 • Computer literate

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum 6-8 years relevant experience
 • Top 100 employers in Malaysia
 • 5.5 days/ week

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
 • สวัสดิการบัตรโดยสารรถไฟฟ้าจากบ้านมาที่ทำงานฟรี
 • สวัสดิการเที่ยวประจำปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting and Financial
 • 10 years’ Experience as an Accountant & Financial
 • Strong Full Set of Accounting, Financial, and Tax

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • Minimum 5 years of professional experience
 • Good analytical skill and business sense

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Manager, Challenge job
 • Finance and Accounting, Finance, Accounting
 • Good Remuneration

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Billing with tracking results and contact
 • At least 3-5 years’ experience in a finance
 • Flexible, team player, “get-it-done” personality

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดและเขียนได้
 • มีความสามารถในการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting and finance
 • Work in Chonburi province

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 6 -10 years of finance experience
 • Experience in preparing annual budget.
 • Assist in the on-going improvement on financial

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Finance and Accounting Manager
 • Accounting, Finance,Manager,Manement
 • บัญชี,การเงิน,ผู้จัดการ

16-Mar-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Participates in the definition, testing, training
 • Specify and develop the business requirements
 • At least Bachelor Degree in Accounting or Finance

16-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบทางการเงิน
 • หากมีใบผู้สอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years of work experience in Finance
 • Commercial finance experience in FMCG
 • Good interpersonal and presentation skill

16-Mar-18

 

Applied
 • Experience in working with Oracle, ERP
 • Supply chain financing
 • Import financing, and FX hedging instrument

15-Mar-18

 

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • CPD or CPA
 • 5 years experience in AP/AR

15-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • bachelor degree or higher in Finance,Accounting
 • 5 years'experience in financial and accounting fie
 • Good computer literacy

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีด้านการเงินการบัญชีหรือการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 5-10 ปี

14-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years’ experience
 • Assist and support Finance & Accounting team
 • Produce corporate governance and statutory documen

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล