• จัดเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน
  • ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร สถาบันการเงิน
  • ควบคุมดูแลการจ่ายเงินในขั้นตอนการออกตราสารหนี้

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Minimum 6 -10 years of finance experience
  • Experience in preparing annual budget.
  • Assist in the on-going improvement on financial

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล