• วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาที่ 2 จะได้รับการพิจารณา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in food manufacturing industry.
 • Good command of English.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 35-39 years old
 • Bachelor Degree, Major Engineer or related field
 • 5 years up of experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work in new set up company
 • Opportunity to be one of the core members
 • Support all the people in the newly set-up company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachel or Master Degree in IE/ME or Relate Field
 • Experience in QA/QC Manufacturing at least 10 year
 • Experience in Management Level of QA/QC

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 37 - 42 years old
 • 10 yrs.experience in QA/QC of automotive business
 • Strong problem solving and Leadership skill

23-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehouse & Quality Control Manager

K-PRO (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Agriculture Industry
 • Warehouse and Quality Control
 • Logistic

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, SOX
 • Management skill, TOEIC

22-Aug-17

 

Applied
 • Quality Control Manager, Pharmaceutical Industry
 • QC Laboratory, HPLC, Pharmaceutical Science
 • Pharmacist, cGMP,

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to get promotion if you perform well
 • Opportunity to grow with the company

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs. exp in QA/QC/QE roles for Automotive field
 • ISO TS16949, Inprocess control
 • Good command in English

21-Aug-17

 

Applied

QC Controller Manager

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานการระกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแลและอนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให

21-Aug-17

 

Applied

Quality Control Section Manager (Mechanics)

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree or above in Mechanics
 • Experience 5 years and 3 years in management
 • Good command for English and PC

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

18-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

18-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 30-45 years old
 • Background from Injection and Secondary process
 • Prefers person who came from Japanese MFG

18-Aug-17

 

Applied
 • Managing and developing QA, QC and other quality
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 - 8 Years working experience in quality control

18-Aug-17

 

Applied
 • Responsible for managing QA and QC section
 • Having experience as QC plastic automotive parts
 • Having experience of control workers as manager

16-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 10 years experience
 • English and Local Language Proficiency

27-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล