• ปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน/ การบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ด้าน Commercial Finance หรือวิเคราะห์การเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Microbiological
 • Minimum 5 years in Microbiological
 • Good computer skills.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8-10 yrs experience in Finance/Accounting
 • Tax Law, Accounting System
 • Good English Skills

22-Jan-18

 

Applied
 • Good communication & negotiation skills
 • 5-10 years total experience
 • Good command of English

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM, Good knowledge of labor laws, C & B
 • At least 8-10 years exp. in HR
 • Good command of English & MS office

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัท

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coache team

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

19-Jan-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Jan-18

 

Applied
 • Sales Section Manager (South area)
 • Experience in sales field more than 3-5 years
 • Male , Age between 30 - 40 years

18-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ส่งออก สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน , อาหรับ , อังกฤษ
 • KPI ตาม resume และหน้าที่ประจำไตรมาส

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ส่งออก สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน , อาหรับ , อังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานคุณภาพ ต่างๆ เช่น ISO

17-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 5 years in Quality Assurance
 • Bachelor's Degree in related field.
 • Good computer skills.

15-Jan-18

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล