• เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็นอย่างสูง
 • มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี รักงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in 5 stars hotel/full-service property
 • 8 years experience in Hotel operate and management
 • Drive improvement in guest satisfaction goals

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Hotel Manager

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ดูแลและควบคุมการบริหารงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • Staff meals, Uniform, Average Service Charge

17-Aug-17

 

Applied
 • Hotel Manager
 • Cambodia
 • Hospitality & Tourism

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher
 • Full Time with high pay
 • Good command of both English and Thai

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Negotiate all aspects of contracts
 • Minimum 3 years work experience in travel
 • Excellent command of written and spoken English.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารโรงแรม
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัท
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษที่ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการจัดการโรงแรม

15-Aug-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน กำกับดูแลงานที่ได้รับมอบ
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์งานโรงแรม
 • ปฏิบัติงานที่พัทยา จ.ชลบุรี

15-Aug-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

14-Aug-17

 

Applied
 • Building Successful Relationships
 • Managing Sales Activities
 • Maximize Revenue

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years experienced in management of villas rental
 • Strong service mind and Mature
 • Good command of English

14-Aug-17

 

Applied
 • Monthly performance review
 • Prepare monthly / quarterly
 • Conduct market surveys and present survey results

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 40 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business
 • Direct experience in sales or marketing
 • Evidence of success in a target driven field sale

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leadership and organizational abilities
 • Good command of spoken and written English
 • Interpersonal and communication skills

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี การบริหารโรงแรม หรือ การตลาด
 • ประสบการณ์งานบริหารจัดการห้องพักในตำแหน่ง HM/RM

08-Aug-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล