• บัญชีต้นทุน, Cost, ต้นทุน
 • บัญชีสต๊อค, Stock, สต๊อค
 • ปิดบัญชีต้นทุน

18-Aug-17

 

Applied
 • >4years in costing for manufacturing of automotive
 • Accounting, BOM, Good command in English
 • Work in 304 Prachinburi

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in accounting
 • at least 10 years with experience
 • Experience in ERP, Oracle system

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor cost accounting in relation with the compa
 • Monitor process daily raw material-Input& Out put
 • Monitor and review report and analyze production

17-Aug-17

 

Applied

Costing Manager

Siam Motors Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Strong leadership skills
 • Ability to work under stressful conditions
 • Analytical and problem solving skills

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Account / Finance.
 • 5 years of experience in Finance Analyze,Budgeting
 • knowledge of costing, taxation.

16-Aug-17

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience is advantage
 • SAP

16-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

16-Aug-17

 

Applied

Assistant Costing Manager/SAP

PZ Cussons (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Manufacturing & costing information
 • Experience in SAP system

16-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบัญชีต้นทุนมากกว่า 5 ปี
 • มีความคิดอย่างเชิงรุกและมีความคิดในด้านบวก
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 7 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

15-Aug-17

 

Applied
 • Global electronics company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

14-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีระบบต้นทุน
 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า) สาขา บัญชี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์

14-Aug-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน: 30,000-60,000 บาท
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
 • จัดทำรายงานด้านต้นทุน

10-Aug-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล