• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี Fix asset,Costing,Account closing
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Accounting & MIS
 • C.P.A is preferable
 • Accommodation provided

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Inventory
 • costing

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

16-Jun-18

 

Applied

Senior Costing Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Ensuring correct cost centre accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • At least 5 years of experience in cost accounting

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่