• วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีพื้นฐานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝ่ายขาย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการเขตดูแล PC

21-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร 5 ปีขึ้นไป
 • มี IC License, LIB และ NIB
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร 5 ปีขึ้นไป
 • มี IC License, LIB และ NIB
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-Nov-17

 

Applied
 • Manage, coach, and monitor Easy Buddy in assigned
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing
 • Experience in people management, demonstrate team

18-Nov-17

 

Applied

Distric Manager ผู้จัดการเขต

RAKKASET 2555 LTD., PART.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความเป็นผู้นำที่ดี
 • มองโลกในเชิงบวก

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในสายงานขายและการตลาด
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล