• ประสบการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคเขตภาคใต้อย่างน้อย 5ปี
 • กำกับดูแลงานทีมงานขายทั้งหน่วยรถเงินสดและทีมเครดิต
 • ในเขตภาคภาคใต้อย่างน้อย 5 ปี

20-Nov-19

 

Applied
 • คิดกลยุทธ์ วิเคราะห์การปฏิบัติงานและเป้าหมายงานขาย
 • นำนโยบายจากผู้บริหารมาวางแผนการปฏิบัติงาน
 • สามารถบริการยอดขาย บริหารจัดการสาขา แก้ไขปัญหาได้

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานขายเครื่องมือแพทย์ ดูแลทีมขายต่างจังหวัด
 • รับผิดชอบยอดขายของทีมให้เป็นที่กำหนด
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยว

19-Nov-19

 

Applied
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการเขต

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proved strong work planning skill
 • Have a good sense of customer service
 • Relevant work experience with chain enterprise

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่