• วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล
 • บริหารจัดการสาธรณูปโภค อาคาร สำนักงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ

16-Aug-19

 

Applied
 • Construction and building experience,Luxury hotel
 • Civil Engineering Background,international
 • High Building experience is a plus

16-Aug-19

 

Applied
 • Product training
 • Develop learning course
 • Good English communication

16-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • การบริหารจัดการ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

15-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

15-Aug-19

 

Applied
 • 10 years of progressive experience
 • Civil and Structure Background
 • Programming & Scheduling, Risk Management,

15-Aug-19

 

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Building Manager

Raimon Land Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Leading of luxury condominium
 • Property Management, facilitating service
 • Building management

14-Aug-19

 

Applied

SENIOR BUILDING MANAGER

PPM Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Building Manager for Condominiums in Bangkok
 • Managing a team from 5-30 persons
 • Bilingual with good English skills

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction , building experience,Luxury hotel,
 • Civil Engineering Background,Luxury hotel
 • High Building experience,structure,international

13-Aug-19

 

Applied
 • Construction and building experience,Luxury hotel
 • Civil Engineering Background
 • High Building experience is a plus

09-Aug-19

 

Applied

BUILDING MANAGER

PPM Management Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Management
 • 5 years’ experience
 • Positive attitude and service-minded

05-Aug-19

 

Applied