• ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service Section Manager
 • At least 5 years of working experience
 • BA or higher in Business Administration

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree, Master in Marketing, Advertising or relate
 • Least 3-5 years of exp in Marketing Communication
 • Have good personality

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาและ HRM
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว
 • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Knowledge of ISO/TS16949, APQP
 • Team work & communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal audit, accounting, accounting service
 • Finance, Account
 • Audit firm

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in retail business and/or marketing
 • Creative, imaginative and energetic
 • Have good communication skills in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in IT
 • At least 5 years work experience
 • Good written, verbal and presentation skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in retail business.
 • Good communication in English.
 • Have service mind.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monthly sales promotion - Planning
 • Under age 40 regardless of gender
 • experience in this field for more than 5 years

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree or over in Business management
 • At least 5 years experiences in Merchandising
 • Experience in Retail Business or Fashion Luxury

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years’ supervisory experience
 • Automotive industry
 • Engine assembly

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาจัดซื้อขายเช่าให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ร่างสัญญาจะซื้อจะขาย/เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years' experience in Import/Export.
 • Good command of written and spoken English.
 • Strong service minded and good coordination skill.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
 • ยุทธศาสตร์การทำงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • การบริหารทีมงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการสรรหาบุคลากร
 • ควบคุมดูแลการพัฒนาบุคลากร
 • บริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • New Model Introduction
 • Automotive Part

19-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initiate marketing strategies
 • Channel development
 • Develop Pricing structure

18-May-18

 

Applied
 • Experience with interviews, candidate screening.
 • Excellent verbal and written communication.
 • Strong decision-making skills.

18-May-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน - การธนาคาร
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเงื่อนไขการรับจ่ายเงินของเจ้าหนี้

18-May-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Instrument Engineer
 • 5 years’ practical experience in maintenance
 • Good knowledge and able to implement DCS and PLC

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and overseeing all maintenance
 • Experience in chemical / petrochemical are desired
 • 5 Days working : Mon-Fri

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Special in Career Path Development program
 • Leader with HRD Strategy on Training need
 • Support Succession Planning and talent management

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experiences in control/ instrumentation
 • instrumentation maintenance
 • Certify a license of Safety Supervisory level

18-May-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานงบดุล รายงานกำไรขาดทุน
 • ตรวจสอบ แก้ไข ปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

18-May-18

 

Applied
 • Near BTS Bearing, Mon-Fri working
 • Flexible hours, 2 months bonus
 • software development projects, managial role

18-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Demo ERP to customer in Thai & English
 • Gather and analyze competitor’s information
 • implementing ERP System

18-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีรับผิดชอบสูง

18-May-18

 

Applied
 • Have experience in food or pharmaceutical
 • Quality Management Systems
 • Experience in auditing.

17-May-18

 

Applied
 • Male/Female 38 years up.
 • Experience more than 12 year up in Training Manufa
 • Experience of training as a trainer.

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or MBA in Advertising
 • Marketing communication
 • 5 years’ work experience with Advertising Agency

17-May-18

 

Applied
 • Experienced in Electronics Industry or PCB
 • Bachelor’s degree or higher Engineering
 • 2 - 5 years experience management level.

17-May-18

 

Applied
 • ผู้จัดการ คลังน้ำมัน
 • บริหารคลังน้ำมัน
 • Tank farm, Depot, Terminal Management

17-May-18

 

Applied
 • Production
 • Maintenance
 • Machanical, Electrical and Electronic.

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุนและประสานงานกับ แฟรนไชส์ซี่
 • วางแผนงานและจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆ
 • ให้คำแนะนำและพัฒนาแฟรนไชส์ซี่

17-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาระบบแบบ Web Application
 • -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ

17-May-18

 

Applied
 • Manufacturing processes
 • Strong leadership and skillful at managing people
 • Good interpersonal and communication skills

17-May-18

 

Applied

Quality Control Section Manager (Mechanics)

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree or above in Mechanics, Industrial Engineer
 • Strong leadership and team player, good attitude
 • God command for English and PC

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Section Manager (Modern Trade)

Lucky Union Foods Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 5 years ‘experience
 • Working day on Mon.- Fri. per week.
 • Have accommodation

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภา
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพ
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส

17-May-18

 

Applied
 • QC/QA manager, QC Section manager
 • Male, at least 4-5 years experience in QC
 • Heat treatment, Automotive field

17-May-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Engineering or a related field
 • 8 years experience in a technical/quality control
 • Have experience in welding and heat treatment

17-May-18

 

Applied
 • Sourcing Engineer
 • Leadership
 • New Learning and development

17-May-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Process Section Manager
 • Electronics Manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SMT Section Manager

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Manage SMT Production according to guidelines
 • Control SMT Production to achieve department goals
 • Master’s degree or above in Engineering or related

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary structure management
 • Manage and monitor all HRM functions
 • Maintains employee benefits

17-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting field
 • 5 years experience, preferably in accounting firm
 • Good command of English

17-May-18

 

Applied
 • ผู้จัดการแผนกฝ่ายขาย
 • Sales Section Manager
 • การขาย

17-May-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล