• มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานของฝ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านจัดการคลังสินค้า ขนส่ง โลจิสติกส์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Partner cross functional, diagnose
 • execute project plans, innovation
 • compliance and cost-effective operations

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry, Biotechnology
 • Have knowledge in GMP, HACCP, 5S, KAIZEN, ISO etc.
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 3 years in corporate compliance roles
 • Strong business process analysis and ability

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree or higher in Marketing, Logistics, Busines
 • 5 years working experience for Supervisor
 • Experience knowledge in port business/ship plan

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • analyze market situation
 • Influence communication and presentation
 • Excellent in Microsoft Word, Excel and Powerpoint

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Mon - Fri Work
 • Industrial Estate

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • E-Commerce
 • Digital Marketing
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์นำเข้าส่งออกทางเรือ
 • มีความกระตือรือร้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หยุดวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์
 • มีความคิดในแง่บวกและพร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Law (LLB/LLM)
 • With years of solid working experience in Law firm
 • Good command of spoken and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Underwrite individual medical case; Health, Cancer
 • Spearhead A&H system improvement initiative skills
 • Background of underwriting in Insurance Business

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15-20k ต่อรองได้
 • มีโบนัส สวัสดิการ ปรับเงินเดือนทุกปี
 • จบป.ตรีสาขา HR management หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การตลาด/ประสานงานการตลาด/ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะตลาดของแต่ละประเทศ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดทำแผนงานการตลาด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience more than 5 years
 • Microsoft Office proficiency
 • Bachelors or Master degree’s any related field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience more than 5 years
 • Microsoft Office proficiency
 • Bachelors or Master degree’s any related field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Active
 • Good Team Player
 • Maintainance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above
 • Fluent in verbal and written English
 • At least 5 years of sales experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย3ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับรถและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • งานด้านการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business, Marketing
 • Able to handle multi task job with dead line
 • Proficient in MS Office, Internet, and Photo Shop

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชี Formula

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนเริ่มต้นสูง (70,000 บาท) รวมค่าคอมมิชชั
 • โอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • โอกาสในการทำงานกับบริษัทและองค์กรผู้ว่าจ้างรายให

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 37 - 40 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemicals Sales background
 • Enthusiasm, Diligence, Fast working ,Serviced Mind
 • Salary, Bonus, Monthly incentive with No KPI

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย
 • รวบรวมวิเคราะห์ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Merchandising more 3 year.
 • Experience in Buyer more 3 year.
 • Experience in Purchasing more 3 year.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 8 ปีขึ้นไป
 • บริษัทมีเป้าหมายเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 ปี
 • บริษัทยินดีจ่ายค่าตอบแทนอย่างเต็มที่และเหมาะสม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Law (LLB/LLM)
 • With years of solid working experience in Law firm
 • Good command of spoken and written English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years' experience in Accounting field.
 • Experienced Auditor is preferable
 • Strong communication in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 years working experience in General Affairs Mana
 • 3 years in Law Function.
 • Fluent in English and Thai

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Business, Economics
 • 2-3 years of relevant experience in Capital Market
 • Knowledgeable in financial products

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องในการพัฒนา e-commerce
 • ออกแบบและเขียน Content สำหรับสื่อออนไลน์
 • สรุปผล วิเคราะห์ และรายงานผลการโฆษณา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Control
 • Automotive
 • Manager

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 8 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นดี
 • สามารถรับผิดชอบงานด้านบุคคลได้ทุกเขตพื้นที่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of labor legislation
 • Develop and implement recruitment strategies
 • Participate in job fairs and career events

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2- 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2- 3 ปี
 • บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Service Department Manager

CENTRAL GROUP

กรุงเทพมหานคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Hospitality Management
 • 6 to 10 years experiences
 • Fluent in Thai and English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Location Work : Sriracha Plant, Chonburi
 • Benefits : Lunch Allowance
 • Cost of Living allowances of Bht.1,300.-/month

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Location : Sriracha, Chonburi
 • Bachelor /Master Degree in Business Administration
 • 10 years of experiences in HRM /HRD

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work Location : Samrong, Samudprakarn
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • 10 years of experiences in Accounting & Finance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Communication and interpersonal skills
 • 5 years of experience in customers service,
 • Fluency in written and spoken English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied