• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกั่บกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overlook Home Building Automation Products
 • Sells directly to end-users & mega projects
 • Leading system intergrator company

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overlook Home Building Automation Products
 • Sells directly to end-users & mega projects
 • Leading system intergrator company

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • ประสบการณ์ด้านงานอาคารชุด คอนโดมิเนียม : 2-3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานอาคารชุด คอนโดมิเนียม : 2-3 ปีขึ้

24-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Western part of Thailand

24-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of relevant working experience
 • Excellent networking and client management skills
 • Good English skills

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Lat Krabang

24-Sep-18

 

Applied
 • can work at Pattaya
 • Building or Hotel management
 • Good English

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Condo management
 • Good English
 • CondominiumJuristic person

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration or Real Estate
 • Critical Thinking, Problem Solving Detail Oriented
 • At least 5years’ experience in Building Managerial

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหารและมีความรู้ด้านพรบ.อาคารชุด
 • มีความเป็นผู้นำ และใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • Building Materials
 • Project Sales
 • Work from home

21-Sep-18

 

Applied
 • Work from home
 • Building Material and Construction Industry
 • SEA market

21-Sep-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การจัดการ
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3-5 ปี
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

20-Sep-18

 

Applied
 • Excellent Communication both English and Thai
 • Experience in building materials industry
 • Strong leadership, strategic thinking

20-Sep-18

 

Applied
 • building materials, furniture
 • Project sales
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Have experience in Management skills
 • Sales experience in building material business

19-Sep-18

 

Applied
 • Planning project and present innovative
 • Bachelor Degree or Master Degree
 • Experience 5-10 years working in electrical

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Japanese
 • Experience 5-10 years working
 • Knowledge in engineering system

18-Sep-18

 

Applied
 • font Manager
 • Good command of English communication skills
 • Management and supervisory skills

14-Sep-18

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

14-Sep-18

 

Applied