• 1 year experience with travel related business.
  • Market research / strategy
  • Marketing, Sales, Presentation

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารงานด้านฝ่ายขายและสำรองห้องพัก
  • มีประสบการด้านการขายและสำรองห้องพัก
  • สามารถสร้างความสามัคคีภายในองค์กรได้

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล