• ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

18-Aug-17

 

Applied
 • BSc in Statistics/Economic/Business , MBA
 • Computer literacy : Excellent in Pivot, MS Access
 • MS SQL Server & SQL not required but an advantage

17-Aug-17

 

Applied
 • Min 3 years working experience in BA
 • Experience in Finance, Securities or Bank Business
 • Salary 60-80K

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Clarify business requirement with business
 • Working with business user to identify opportunity
 • Identify functional requirement

16-Aug-17

 

Applied
 • Business Analysis / Project Manager
 • Experience in Statistical Analysis
 • SQL Language & SQL Server

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

16-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female age between 30-35 years old
 • Bachelor degree or higher in Computer Engineering
 • Good command in English

15-Aug-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Analyst
 • Financial model
 • Portfolio Management

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, MIS
 • 5 years’ experience in Business Analyst
 • Good knowledge of Technology and Business

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age over 35 yrs old/
 • 5 yrs+ exp in credit analyst from banking/ leasing
 • Excellent English/ Proficiency in Excel

14-Aug-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong MS. Excel
 • 3-5 years finance experience as analyst
 • Strong analytical, coordination skills

07-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล