• มีความรู้ด้านงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่