• วางแผนนโยบายกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากร
 • ประเมินผลการปฎิบัติงาน ความก้วหน้าในอาชีพ
 • แรงงานสัมพันธ์ วางแผนบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

14-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources
 • At least 10 years working experience
 • Strong Interpersonal and Leadership skill

12-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning, Development Manager
 • Pharmaceutical sales training
 • HR Job in Bangkok, Thailand

11-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • People Development Manager
 • HR Manager
 • OD

11-Dec-19

 

Applied
 • training
 • human resource
 • hrm hrd

18-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied