• อายุ 25-40 ปี มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และ การประสานงานที่ดี

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Assistance
 • HR Manager

57 นาทีที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Policy and Benefit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR policy
 • Compensation & benefit
 • HR shared service

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 40-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคลธุรการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5-7-year experience in HR Management
 • Ensure that all HR practices are compliance
 • Assist Head of department in development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23- 30 Years old. (welcome new graduate )
 • Fluent Japanese N1 (or Native level) and English
 • Experience as sales, consultant or relevant role

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • middle to senior level
 • minimum 5 years experience
 • experience in HR & Administration

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Join innovative global industry leader
 • Excellent training and development opportunities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Human Resources Officer

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Human Resources Officer
 • Assistant Manager
 • Human Resources Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป เกณฑ์ทหารแล้ว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล,การจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำเงินดือนค่าแรง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 years progressive experience in supporting
 • Fluency in written and oral English
 • Knowledge of Spanish is very desirable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • compentency, organization structure
 • business process
 • change management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female / age 32-35 years old
 • Bachelor degree in Human Resource management
 • At least 3-5 years’ experienc in recruitment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เช็คเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย
 • ดูแลรับผิดชอบ สวัสดิการและกฎระเบียบของบริษัท
 • ดูแล สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในบริษัทสรรหาบุคลากร พิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Nexon (Thailand) Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • HRD
 • Employee Engagement
 • Recruiting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Supervisor

Nature Biotec Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • วางแผนกำลังคน
 • จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินการการสรรหา และการพัฒ
 • บริหารจัดการงานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

ALPHA INTERPLUS PLACEMENT CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • HR Manager
 • Assistant HR Manager
 • Training

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรี
 • ความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of hands-on HR experience
 • Proven relationship and project management skills
 • Self-motivated, dynamic, and flexible

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MBA is preferred.
 • Min 8 - 12 years of experience.
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree of PhD in any related fields.
 • Min 14 - 18 years of experience.
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager (50-60K)- Bangkhuntien Area

RSM Recruitment (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male/female age not over 45
 • Exp. from Manufacturing sector
 • Strong management skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of Microsoft Office 365
 • IT Infrastructure knowledge
 • communication and presentation skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Information System
 • Excellent verbal and written English language.
 • Knowledge of HR business processes

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources Management
 • At least 3 years of experience in handling payroll
 • Fair command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive parts
 • Labor Law and regulations
 • Compensation & Benefits, Recruitment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human resource management
 • HR operations
 • 10 years in HR

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Supervisor
 • HR Generalist
 • C&B specialist

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีการพัฒนาระบบงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานวางแผนอบรม
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • Exp. in Operation, Retails business, electronics

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-2 years : experience in HR field
 • Good communication and cooperation skill
 • ็Hard work and willingness to work

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Executive Secretary to expatriate boss
 • Experience in HR/ top management support
 • Excellent command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years working experience
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Manager Human Resources

Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in HR
 • 5 years’ experience at management level
 • Knowledgeable in Labor Protection Law

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Specialist Human Resources

Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in HR
 • 3 years’ experience in Human Resources Field
 • Knowledgeable in Labor Protection Law

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in HR and Admin
 • Take lead in Travel Management
 • Monitoring check and control with the Cleaning com

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management
 • Strategic HR function
 • Implementation and monitoring HR

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resource and Administration
 • 1 Year Contract
 • High proficiency in English (TOEIC score: 600+)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR & Admin Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • HR & Admin Manager
 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล